Dierenvoedselbank Limburg
wij hebben een hart voor dieren

ANBI GEGEVENS

OVER ONS

Algemene informatie

Post- & vestigingsadres: Stichting Dierenvoedselbank Parkstad en Omstreken - Kerkstraat 13 - 6286 CA  Nijswiller

(Dierenvoedselbank Limburg is een initiatief, en onder auspiciën van Stichting Dierenvoedselbank Parkstad & Omstreken)

Telefoonnummer: 06-42168790 b.g.g. 06-26551800

E-mail: info@dvbpeo.nl

Website: www.dvbpeo.nl

RSIN: 856622989

KvK nummer: 66593301

Bank:  NL88RABO0314058184

 

Bestuur: voorzitter & penningmeester: Helene Fanchamps      Secretaris: Regine Theunisz

Activiteiten en Algemene Doelstelling:

Voeding en huisdiergerichte artikelen in te zamelen en vervolgens weer uit te delen aan mensen die het nodig hebben. Cliënten ontvangen 1x per 4 weken een pakket met daarin voor 2 weken dierenvoer. Zodoende proberen wij de zelfredzaamheid van de klant en zorg voor diens huisdieren te blijven stimuleren (het pakket is namelijk geen vervanging maar een ondersteuning gedurende deze periode). Het pakket bestaat uit dierenvoer van de vooraf opgegeven aantal en soorten dieren. Daarbij hanteren wij een maximum van 4 huisdieren; dit doen wij om te voorkomen dat de financiële en leefomstandigheden van de klanten en dieren in het gedrang komen. Bij een onhoudbare situatie kunnen wij helpen bij herplaatsing of voelen wij ons verplicht hier melding van te maken bij officiële instanties. Naast deze primaire doelstelling proberen wij onze klanten extra steun te bieden door, in samenwerking met een aantal dierenartsen en dierenspeciaalzaken, korting (op vertoon van onze klanten/ledenkaart) te geven op medische hulp cq korting op dierenvoer en huisdiergerichte artikelen.

Specifieke doelgroep:

Alle klanten van de stichting worden vooraf streng gescreend (of zij klant zijn van een voedselbank en/of onder bewind staan dan wel financieel niet in staat zijn om voor hun huisdier(en) te zorgen). Ook vinden er huisbezoeken en tussentijdse controles plaats gedurende de maximale 2 jaar, dat zij gebruik van de stichting kunnen maken. Dus niet iedereen kan hier zomaar gebruik maken. Op dit moment helpen wij reeds ruim 30 gezinnen en is er een wachtlijst.

Realisatiemogelijkheden voor het bereiken van de algemene doelstelling:

De stichting is voornamelijk afhankelijk van giften van bedrijven en particulieren. Dit kan op verschillende manieren: bijvoorbeeld door middel van een financiële bijdrage en/of schenking van dierenvoer en/of huisdiergerichte artikelen. De stichting krijgt daarnaast van een aantal bedrijven dierenvoer en ook aanverwante artikelen (o.a. ontwormingstabletten, antivlooienmiddelen, voerbakjes en nog meer). Van particulieren ontvangt de stichting veelal donaties in de vorm van een financiële gift of artikelen wanneer een huisdier van een donateur is overleden.

Naast deze mogelijkheden doet de stichting aan werving voor vaste (regelmatige) giften van bedrijven en particulieren (ons eigen Partner & Vrienden programma). Bedrijven en particulieren kunnen bij een bepaalde bijdrage vermeld worden op onze website en folder (indien gewenst).

Op diverse locaties staan onze collectebussen, regelmatig staan vrijwilligers in dierenspeciaalzaken (en op diverse markten en braderieën) om mensen te informeren over de stichting en om fondsen te werven. Daarnaast verrichten onze vrijwilligers ook diverse andere werkzaamheden (o.a. klaarmaken dierenvoerpakketten). Een eventuele vergoeding die vrijwilligers ontvangen gaat in zijn geheel naar de stichting.

 Beheer wervingen, vermogen en bestedingen:

Elke 14 dagen belegt het bestuur een vergadering waarbij de wervingen kenbaar gemaakt worden. Daarbij wordt gekeken naar de beschikbare voorraad voor de eerstvolgende uitgifte(n) van de dierenvoerpakketten, bij een tekort wordt dit aangeschaft uit de kasgelden en/of het eventueel vermogen aangesproken. Bestuursleden en vrijwilligers ontvangen geen enkele vergoeding voor hun werkzaamheden.

Bij een eventuele opheffing van de Stichting stelt het bestuur een eventueel batig saldo ter beschikking van een ANBI geregistreerd doel overeenkomstig de doelstelling van de huidige Stichting.

 
E-mailen
Bellen